Foto's tentoonstelling 2015

De show wordt geopend door voorzitter van het districtsbestuur de heer Jantinus Mulder. De prijswinnaars werden gefeliciteerd en enkele leden vierden hun jubileum.

Jaarvergadering 2015

Tijdens de jaarvergadering ontvangen alle (aanwezige) deelnemers van de tentoonstelling 2015 een oorkonde met de persoonlijk resultaten. Roelof Steenbergen bedankt voor het maken van de prachtige oorkondes.