Lid worden

Heeft u interesse in de vogelhobby en wilt u lid worden van Vogelvereniging Emmen.

Door lid te worden van onze vereniging, wordt u automatisch lid van de "Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers". (NBvV) Van deze bond ontvangt u dan maandelijks het bondsblad "ONZE VOGELS".

Daarnaast heeft het lidmaatschap nog een aantal voordelen, namelijk:

- Als lid kunt u via onze ringcommissaris de officiële vogelringen bestellen;
- Vergaderingen bijwonen waar de nieuwste ontwikkelingen worden besproken, ervaringen en problemen kunnen worden gedeeld of natuurlijk voor een gezellig praatje; 
- Ook kunt u deelnemen aan de onderlinge vogeltentoonstelling die jaarlijks wordt georganiseerd of aan de districtshow.

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 35,-- per jaar

U kunt zich inschrijven als lid via onze secretaris of via het invulformulier op onze site.
De contributie dient over te worden gemaakt op rekening NL 08 INGB 0009277247